Мермер воден млаз инкруст

Воден млаз сечење мермеринлеј е техника која се користи за создавање сложени и прецизнимермерен воден млаз дизајн, преку сечење и спојување на различни парчиња мермер заедно со помош на воден млаз под висок притисок.Оваа техника овозможува создавање сложени обрасци, мотиви, па дури и слики на поголемаводен млаз сечење мермер површина.