Тајпеј Делукс-нов

Тајпеј Делукс-нов

Тајпеј Делукс

таипик1

Лоби- Мермерна колона/ Мермерна водна млаз инкрустица/ Мермерна маса

таипик2

Базен и коридор - Мозаик/ Мермерен воден млаз инлој/ Мермер фурнир

таипик3

Време на објавување: 09-09-2020 година